3 years ago

Tong the ve sac du phong kem voi mot so dac diem can ban

Một viên pin để phần có khả năng được ghép bằng hết sức nhiều viên pin bé (cell, xấp xỉ pin tiểu) với dung lượng đang có: 2002, 2600, 3200 mAh. Như vậy này, sức chứa mộ read more...3 years ago

Tong quan o pin du phong pisen kem voi vai dac diem can ban

Một viên pin để phần có thể được ghép bằng nhiều cục pin nhỏ (cell, suýt soát pin tiểu) với sức chứa đang có: 2000, 2600, 3200 mAh. Như vậy này, sức chứa 1 cục pin để d read more...3 years ago

Tong quan o pin du phong pisen cung nhu vai tinh nang co ban

Một cục pin dự phòng có khả năng được ghép với hết sức nhiều cục pin bé (cell, tương đương pin tiểu) với sức chứa hiện có: 2009, 2600, 3200 mAh. Như vậy, sức chứa một read more...3 years ago

Tong quat ve pin du phong pisen va mot so dac trung co ban

Một cục pin dự phòng có thể được ghép bằng rất nhiều cục pin nhỏ (cell, suýt soát pin tiểu) có sức chứa đang có: 2008, 2600, 3200 mAh. Như thế này, dung lượng 1 viên pin đ read more...